Wysłano!
Przedsiębiorcy

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach. Świadczymy usługi między innymi w zakresie :

 

 • windykacji należności,  sporządzanie wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikami, przygotowanie i opiniowanie porozumień i ugód
 • windykacja wierzytelności, prowadzenie postępowań o zapłatę, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego oraz postępowania egzekucyjnego
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie handlowym, m. in. umów sprzedaży, dostawy, umów o dzieło, umów najmu, dzierżawy, użyczenia, o pośrednictwo handlowe, agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, pożyczki, poręczenia
 • przygotowywanie projektów ogólnych warunków sprzedaży, ogólnych warunków świadczenia usług
 • tworzenie, podział, likwidacja, przekształcenia i łączenia spółek, reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • obsługa prawna organów spółek
 • obsługa korporacyjna spółki
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami
 • sporządzanie umów z członkami organów
 • reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną lub z możliwością zawarcia układ
 • reprezentacja we wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z pracownikami
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie regulaminów zatrudnienia, wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji
 • ochrona pracodawcy przed roszczeniami pracowniczymi
 • rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami
 • reprezentacja spółki w postępowaniach przed sądami pracy we wszystkich instancjach

 

 

 

Zostaw wiadomość