Wysłano!
Klienci indywidualni

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach. Świadczymy usługi m. in. w zakresie : 

PRAWA CYWILNEGO

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe i majątkowe powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych, czynów niedozwolonych
 • windykacja roszczeń z umów z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów umów

PRAWA RODZINNEGO

 • sprawy o rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej oraz ustalanie kontaktu z dziećmi
 • sprawy o alimenty, w tym dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia alimentów

PRAWA SPADKOWEGO

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek, zapis, polecenie
 • sprawy o dział spadku

 PRAWA PRACY

 • przywrócenie do pracy w przypadkach nieuzasadnionego / niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego / niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania za wypadki przy pracy
 • ustalanie istnienia stosunku pracy przy zatrudnieniu na umowy cywilnoprawne, bądź bez umowy

 

PRAWA NIERUCHOMOŚCI

 • regulowanie stanu prawnego urządzeń przesyłowych na nieruchomości
 • zasiedzenie
 • sprawy o eksmisję
 • zniesienie współwłasności

 

 

Zostaw wiadomość